Buffalo club:

Buffalo club z.s. je právě vznikající zájmový spolek založený zá účelem podpory spousty duchaplných a dobročinných činností, zejména ale k osvětě alkozábavné hry „BUFFALO STOP!“, aby to (naše) chlastání čím dál více posunovali na vědomou úroveň.

Klub bude oficiálně řízen svými členy, bude spravovat finanční prostředky, využívat prostředky pro dobročinné účely a v neposlední řadě bude dělat párty pro své členy. Jeho finance budou zásadně spravovány na transparentním účtu a nakládání s nimi se odhlasuje. V případě, že si odhlasujeme, že za částku X uděláme párty, tak ji prostě uděláme.

Členství v klubu je zpoplatněno a existuje více druhů, se kterými jsou spojená práva a povinnosti určená stanovami.

Tato akce bude již příští rok nazývaná Buffalo CAMP = členská schůze/valná hromada Buffalo clubu z.s. a bude pořádaná alespoň 1x do roka.